torsdag 9. april 2009

Bergirisk, Carduelis Flavirostris

Sitat Fuglehåndboka av Rob Hume Damm forlag: Utbredelse: Hekker svært lokalt på karrige kystheier og på snaufjellet på de britiske øyer og i Skandinavia, mer utbredt på vinteren særlig i kyststrøk.

Det er jo litt artig at denne kystens fugl befinner seg langt inn i granskauen på indre østland. En artig observasjon. Den er altså i finkeslekten og om vinteren har den gult nebb som skifter farge over til grått på sommeren.
Jeg så kun en i går, det hadde vært artig om jeg kom til å se flere.

Ingen kommentarer: