tirsdag 3. mars 2009

Fugler i hagen

I dag oppretter jeg et fotoprosjekt som skal hete Fugler i hagen. Prosjektet skal gå fra 1.mars til 1.juli. Jeg skal i løpet av den tiden prøve å sette av litt tid hver dag til å fotografere fugler i min hage her i Oslo. Jeg sier prøve å, fordi jeg kommer til å være bortreist i den perioden flere ganger, men i det store og det hele skal jeg nå fremover benytte meg av de lysere ettermiddager og etterhvert også morgener hvor jeg kan få noe tid.
Målet med prosjektet er å
  • dokumentere rent artsmessig hvilke fugler som holder til i hagen.
  • dokumentere om de har reir i hagen.
  • fange forskjellige situasjoner som fuglene kan komme opp i.
Jeg kommer til å gjøre registreringer som jeg skjematisk setter opp.

Ingen kommentarer: