tirsdag 24. februar 2009

SpettmeisSittidae på latinsk, en artig liten skapning som er ganske sjarmerende. Den har det med å klatre opp og ned stammen på et tre, den klatrer like godt oppover som nedover. Har den funnet mat, gjemmer den maten under barken og i sprekker i treet. Den er lett gjenkjennelig på den svarte streken over øynene og det spisse nebbet. Den er i samme gruppe som spurvefugler og er igjen gruppert under denne i gruppen spettmeis. Det er flere typer spettmeis, men akkurat denne kalles også spettmeis. Meiser inngår også i gruppen spurvefugler, men disse er ikke i samme gruppe som spettmeisen. Man kan se det også når man sitter og studerer meiser og spettmeiser, for spettmeisen er noe for seg selv, den er på en måte sjefen på fuglebrettet.

Ingen kommentarer: