torsdag 5. februar 2009

Heldagsskole?!

Her er et innlegg uten bilder, har nettopp mast på min sønn og datter om å gjøre lekser, og klokka er ca.18:30. Her i Norge går det jo en viss debatt om skolen bør gjøres om til en heldagsskole. Noe jeg blir mer og mer for. Hvorfor? Jo av den enkle grunn at samfunnet i dag er lagt opp slik at både mor og far skal jobbe 100% pluss helst litt mer, dette harmoniserer ikke med at barna/ungdommen kommer hjem ved 14 tiden og skal begynne med sine lekser før de igjen skal ut på fritidsaktiviteter som samfunnet også har lagt opp til. Det skal en sterk disiplin til fra ungdommens side om han eller hun ikke skal tillate seg å slappe av litt før neste økt, eller å gå løs på leksene med det samme. I mine øyne er dette med lekser og korte skoledager noe som henger igjen fra fordums tid. Dengang da det alltid (helst mor) var hjemme når barna kom hjem. Dengang mor hadde tid og mulighet til å følge med på barnas skolegang. Jeg sier ikke at vi som foreldre i dag ikke følger med, men det må nødvendigvis bli mindre tid til leksehjelp fra foreldrenes side når kravet ellers til foreldrene er såpass stort. Derfor er jeg for heldagsskole, la skolen være fra 8 tiden om morgenen til 16 tiden på ettermiddagen og legg lekser og læring inn i den tiden. Da vil både foreldre og barn få et bedre og mindre masete liv på kvelden. Foreldrene og skolen kan likevel ha et godt samarbeid. Man kunne f.eks. ha oftere oppfølgingstimer hvor lærere og foreldre kunne etablere bred kontakt. Mail og lignende medier kunne også være tatt mer aktivt i bruk. Når det gjelder småbarnstrinnet fra 1. til 4.klasse har jo de fleste barn likevel et SFO tilbud og er derfor på skolen hele dagen. Hvorfor kunne ikke leksene bli lagt inn her?

Ingen kommentarer: