lørdag 6. desember 2008

Ego - hvorfor det?

Kom til å tenke på egoet i dag, mitt eller andres, eller kanskje spesielt tennåringers og barn for den saks skyld. Er egoet en overlevelsesmekanisme? Utdyper ikke det noe mer nå utover natta, men det kan jo tenkes at egoet må til også i vår verden? Bare undres.....Kan jo sove på det.....

Ingen kommentarer: